Yelena Bekboyeva

Yelena Bekboyeva

Director of Zhetisu Travel Agency


Time and date Venue Topic Speakers

Wednesday 18/03/2020

From 04:00 To 18:00

03/18/2020 04:00 03/18/2020 18:00 Talk show Conference Hall E, Pavilion 1

Conference Hall E, Pavilion 1

"Talk show"

Anton Goralchuk Timur Radzhabov Yelena Bekboyeva
Time and date

Wednesday 18/03/2020

From 04:00 To 18:00

03/18/2020 04:00 03/18/2020 18:00 Talk show Conference Hall E, Pavilion 1
Venue

Conference Hall E, Pavilion 1

Topic
Speakers